Prace wysokościowe w zamkniętych obiektach takich jak silosy, zasobniki, zsypy. Łódź.

Do naszych podstawowych zadań należy czyszczenie silosów oraz zbiorników z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Mycie ciśnieniowe silosów oraz wszystkie inne zadania realizujemy z najwyższą starannością o bezpieczeństwo i jakość usług. Wśród naszych usług wymienić można: czyszczenie silosów zbożowych, mycie ciśnieniowe silosów, hydropiaskowanie, malowanie hydrodynamiczne, antykorozja konstrukcji stalowych, usuwanie zalegającego materiału, usuwanie materiału z całkowicie zasypanego zbiornika, dezynfekcje zbiorników.